Yatırım Danışmanlığı
Paylaş
Gayrimenkul yatırımları farklı şekil ve uygulamalarla yapılabilir. Yatırımlarda arsanın imar durumuna ilişkin hakları ve sonrasında izlenecek prosedürler ile bunlara ilişkin maliyetlerden sonra projenin yapım aşamasındaki üretimler ve proje için beklenen bir talebin proje safhasında veya proje tamamlandıktan sonra nasıl oluşacağına ilişkin öngörüler, yatırım yapılmadan önce bir sistematiğe kavuşturulmuş olması açısından önemlidir. 

Bunun yanı sıra proje üretecek yatırımcının araziyi satın alması veya arazi sahibi ile bir anlaşmaya varması durumunda elde edeceği avantajlar ve gelirlerin irdelenmesi, herhangi bir inşaat yatırımından ziyade geliştirilmiş bir mülk için yatırım yapılması durumunda ise arz ve talep durumuna ilişkin verilerin incelenmesi ve yatırımın karlılığı yine önemli bir konudur.

Vindosa A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, gayrimenkul değerleme ve temel prensipleri doğrultusunda yatırımcılara maliyetler, değer, arz-talep durumu gibi konularda bilgiler ve öngörüler sunmaktadır.